ZANIMIVE POVEZAVE

SPOLNOST:

Temeljna dejavnost projekta je posredovanje znanja in motivacija k varni in zdravi spolnosti ter preventiva pred širjenjem spolno prenosljivih okužb, s poudarkom na problematiki HIVA in AIDS-a. V ta namen v okviru projekta redno poteka več aktivnosti. Temeljna dejavnost projekta je posredovanje znanja in motivacija k varni in zdravi spolnosti ter preventiva pred širjenjem spolno prenosljivih okužb, s poudarkom na problematiki HIVA in AIDS-a. V ta namen v okviru projekta redno poteka več aktivnosti.

VARNA RABA INTERNETA:

Predstavlja točko osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij, katere namen je osveščanje ciljnih skupin otrok, najstnikov, staršev, učiteljev in socialnih delavcev preko različnih online in offline aktivnosti, izobraževanj, delavnic, gradiv, promocijskih, medijskih kampanj o tem, kako varno in odgovorno uporabljati internet in mobilne naprave.

Anonimna spletna prijava nezakonitih spletnih vsebin – posnetkov spolne zlorabe otrok (otroška pornografija) in sovražnega govora. Če na spletu naletite na tovrstne vsebine, jih lahko prijavite na www.spletno-oko.si. Sodelovanje podobnih točk v Evropi se je izkazalo za učinkovit ukrep v boju za zmanjšanje nezakonitih vsebin na internetu. 

Računalniki, mobilniki, splet in spletna družabna omrežja praviloma bogatijo in dopolnjujejo naše delo in odnose. Na trenutke pa smo z doživetji pred zasloni preobremenjeni. Ali celo več. Čezmerna in neuravnotežena uporaba lahko preide v začaran krog zasvojenosti.

ODRAŠČANJE:

Pozitivna samopodoba v pomembni meri določa posameznikovo zadovoljstvo z življenjem, njegovo srečo ter ščiti telesno in duševno zdravje. 

V prvi vrsti je TOM nastal kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora in klicateljev sta zagotovljeni. Na ta način želimo mlade vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih situacij.

INFORMIRANJE MLADIH:

Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije) je neprofitna in nevladna organizacija. Delo zavoda obsega splošne in specifične preventivne programe, neformalno izobraževanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin, informiranje, svetovanje in usmerjanje uporabnikov, podporo nevladnim organizacijam ter mednarodno sodelovanje (Eryca, Infomobil, Use-it).

Portal mlad.si že štiri leta nosi informacijsko in komunikacijsko vlogo v mladinskem sektorju. Pomembno je, da so mladinski delavci in voditelji ter vsa zainteresirana javnost seznanjeni, kaj se dogaja na mladinskem polju od Prekmurja do Primorja, v EU in v drugih državah po svetu.

Na L’MIT spletni strani mladi lahko najdejo informacije o izobraževanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah, aktivizmu, ekologiji, duhovnosti, zdravju in pomoči v stiski, lokalnih organizacijah in službah za mlade, razvoju mladinskega dela, razpisih in natečajih, evropskih programih za mlade. Pri tem pa izbiramo informacije o tistih dejavnostih, ki so za mlade brezplačne oziroma so jim dostopne po ugodnih cenah.

DUŠEVNO STANJE:

Pomagamo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav. 

PSIHOSOCIALNE STISKE:

SVETOVALNICA FUŽINE

Program je namenjen odraslim posameznikom in parom, mladostnikom in otrokom ter družinam. Nudena je pomoč, informiranje in svetovanje ob psihosocialnih stiskah, stiskah ob življenjskih preizkušnjah in krizah (izguba službe, nasilje …), težavah v medsebojnih odnosih v družini, vzgoji otrok, čustvenih stiskah … 

PROGRAMI ZA MLADE:

Dejavnosti Društva CPM so namenjene mladim, da obogatijo svoje izkušnje, oblikujejo nove možnosti, izboljšajo vpogled v svoje življenje, pletejo nova poznanstva in sanjajo svoje sanje. Namenjene so tudi otrokom, ki se radi igrajo in družijo, odraslim, ki imajo različna vprašanja, povezana z njihovimi ali drugimi otroki in mladimi ter odraslim, ki se želijo udeležiti izkustvenih treningov.

Scroll to Top