NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE

V program vključujemo različne skupine ljudi z namenom pridobivanja neformalne izobrazbe, znanj ter ključnih kompetenc in veščin. Osebam, ki so v okviru programa vključene v različne oblike pridobivanja neformalnega znanja, so omogočena različna usposabljanja, izobraževanja, individualni in skupinski mentorski sestanki ter druga potrebna podpora. 

PROSTOVOLJSTVO

Scroll to Top