Članstvo v mrežah

Članstvo v mrežah (za obisk spletne strani mreže klikni na ime mreže):

Mreža PPMS: Preventivni programi za mlade Slovenije (2015)

– Mreža Mladinskih centrov Ljubljana (2017)

Center za varnejši internet: nacionalni partner (2012)

L’MIT – Ljubljanska Mreža informativnih točk za mlade (2010)