Prostovoljno delo

pro_slika1

Kakšne prostovoljce iščemo?

Veseli bomo, če imaš vsaj dve uri na teden časa, rad delaš z mladimi in te to delo na individualnem ter skupinskem področju zanima.

[Zapri]
Kako zgleda področje dela z otroki in mladostniki?

Delo poteka v obliki druženja z otroki in mladostniki ob preživljanju prostega časa na različne načine (npr photowonder. igranje družabnih iger, prebiranje literature, učna pomoč, pomoč pri domačih nalogah …). Prav tako je dobrodošla pomoč pri pripravi in izvajanju različnih aktivnosti, med katere spadajo športno-rekreacijske, bralne, ustvarjalne, pogovorne delavnice poleg mnogih drugih 한국어 스페인어 사전 다운로드.

[Zapri]
Kakšne so obveznosti prostovoljcev in prostovoljk?

Sodelovanje v programu je po dogovoru 다운로드. Obvezno je vodenje evidence prisotnosti.

[Zapri]
Kaj nudimo prostovoljcem in prostovoljkam?

Prostovoljcem so nudene različne oblike strokovne pomoči pri delu, redni supervizijski sestanki ter usposabljanja in izobraževanja 다운로드. Mogoče je tudi opravljanje prakse, obveznih izbirnih vsebin ter prav tako alternativnega vzgojnega ukrepa. Ob koncu opravljanja prostovoljnega dela izdamo tudi potrdilo o opravljenem prostovoljnem delu 다운로드.

[Zapri]
Kakšna so pričakovanja?

Veselje do dela z otroki, odgovoren odnos do dela, komunikativnost, inovativnost in zanesljivost 스타1 인공지능 다운로드.

[Zapri]

Naslov: Kunaverjeva 2, Ljubljana
Telefon: 01/510 16 75
Mobitel: 051 300 380
E-mail: preventiva@misss.org

Dosegljivi smo od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00 다운로드.